Oxford des Filaos

Breeder :

Thanks to Mrs Eliane Rousseau for the photo !